۲۰ راز مهم در خصوص مطالعه کردن

۱- سعی کنید آن چه را که می خوانید در ذهن خود تجسم کنید زیرا تجسم، سنگ بنای حافظه است.
۲- توجه داشته باشید که هرکس نمره ی بیش تری می گیرد، باهوش نیست بلکه از وقت و نیروی خود استفاده ی خوبی می کند و شیوه ی صحیح مطالعه را می داند.
۳- اساس خواندن فعال، طرح سؤال است. خواننده ی فعال در حین خواندن، دائماً سؤال طرح می کند.
۴- اگر میخی بیش تر در چوب فرو رود دیرتر جدا می شود. اگر مطالب به خوبی فهمیده و به درستی در حافظه ی بلند مدت ثبت شوند دیرتر فراموش می شوند.
۵- وقتی می خواهید کتابی را بخوانید آن را به بخش های کوچک تقسیم و زمان خواندن آن ها را مشخص کنید، زیرا هرچه مطالب به بخش های کوچک تر تقسیم شوند یادگیری آن ها راحت تر خواهد بود.
۶- درس خواندن مؤثر، خط کشیدن زیر سطرهای کتاب نیست.مطالعه ی فعال شامل خواندن، نوشتن، تکرار و مرور است.
۷- ۶۰ تا ۹۰ دقیقه مطالعه و ۵ تا ۱۰ دقیقه استراحت را همیشه به خاطر بسپارید.
۸- بعد از گذشت ۲۴ ساعت از مطالعه، حدود ۸۰ درصد از مطالب فراموش می شوند با مرور صحیح از این فراموشی جلوگیری کنید.
۹- از نشستن به حالت لمیده پرهیز کنید، درست نشستن، درست نفس کشیدن و تابیدن نور از لزومات یادگیری هنگام مطالعه است.
۱۰- نکته های مهم درسی و کلاسی را به صورت کلیدی بنویسید
۱۱- نکته های کلیدی، کلماتی هستند که بیش ترین معنی را در بر می گیرند.
۱۲- جواب های زیبا، همیشه به دنبال سؤال های زیبا می آیند. (اهمیت طرح سؤال قبل از خواندن).
۱۳- سعی کنید تا حد امکان در یک مکان مطالعه کنید. از مطالعه در پارک ها و مکان های شلوغ خودداری کنید.
۱۴- قبل از شروع مطالعه و بعد از پایان مطالعه، کمی استراحت کنید.
۱۵- با علاقه و اشتیاق و برای رسیدن به هدف درس بخوانید نه از روی اجبار.
۱۶- سعی کنید هنگام شب و قبل از خوابیدن، آن چه را که در مدت روز خوانده اید یک بار دیگر مرور کنید.
۱۷- موضوع های مشابه (مانند زبان عربی و زبان انگلیسی) را پشت سرهم مطالعه نکنید و بین آن ها فاصله بیندازید
۱۸- بعضی از دانش آموزان هنگام مطالعه، سرشان را پائین انداخته و از صفحه ی اول شروع به خواندن می کنند که این روش نادرست است.
۱۹- خواب، به بهبود حافظه ی بلند مدت کمک می کند بنابراین هنگام امتحان، مدت زمان خواب خود را خیلی کم نکنید و به اندازه ی کافی (۶ تا ۸ ساعت) بخوابید.
۲۰- مطالب را حفظ نکنید چون به زودی فراموش می شوند سعی کنید مفهوم آن ها را بفهمید زیرا زمانی اطلاعات به خوبی در حافظه ی بلند مدت جای می گیرند که کاملاً فهمیده شوند.

دانستنی های علمی و کوتاه

 • پروانه ها با پای خود مزه را احساس میکنند .
 • شتر در هنگام تشنگی میتواند 95 لیتر آب را در کمتر از 3 دقیقه بنوشد .
 • تعداد افرادی که سالانه از نیش زنبور میمیرند بیشتر از کسانی است که سالانه از نیش مار میمیرند.  
 • گربه وسگ هر کدام 5 گروه خونی دارند و انسان 4 گروه.
 • زنبور عسل دو معده دارد: یکی برای انبار کردن عسل ویکی برای غذا.
 • سریع ترین عضله بدن انسان زبان است.
 • در سال 1980 بوتان تنها کشور جهان بود که تلفن نداشت.
 • طول قد هر انسان سالم برابر 8 وجب دست خود اوست.
 • طول رگهای بدن انسان 560 هزار کیلومتر است.
 • در برج ایفل 2500000 پیچ به کار رفته است.
 • میزان انرزی که خورشید در یک ثانیه تولید میکند؛ برای تولید برق مورد نیاز تمام کشورهای جهان در مدت یک میلیون سال کافی است.
 • خنده آسانتر از اخم کردن است؛ برای خندیدن انسان از 17 عضله صورت وگردن استفاده می کند در حالی که برای اخم کردن از 40 عضله.
 • گربه در گوشش 32 عضله دارد.
 • خرسها موجوداتی چپ دست هستند.
 • مورچه به هنگام مسموم شدن همیشه روی پهلوی راست می افتد.
 • در فصل پائیز 700 تا 900 هزار برگ درخت بلوط میریزد.

انواع دانش‌آموزان از نظر یادگیری

در یک کلاس درس، سه گروه دانش‌آموز وجود دارد:
1- کلامی
2- تصویری
3- دست ورز

۱- کلامــی: یادگیری در این گروه از دانش‌آموزان، از راه شنیداری است. یادگیری از جزء به کل است. با تکرار درس، آموزش در آن‌ها صورت می‌گیرد. نوع تکلیف در این گروه، از طریق بازگو کردن مطالب و تحقیق کردن است. بچه‌های کلامی از کلام به مرحله‌ی مجرد می‌رسند.

۱- تصویری: یادگیری در این گروه از دانش‌آموزان از راه دیدار است. یادگیری از کل به جزء است. این گروه از دانش‌آموزان باید در کلاس، آموزش را از طریق عکس‌های داخل کتاب و یا چارت تصویری و فیلم یا ماکت ببینند. نوع تکلیف در آنان کشیدن نقاشی مربوط به موضوع است. علامت ظاهری این دانش‌آموزان این است که شست دست خود را در بین 4 انگشت پنهان می‌کند. این دسته از دانش‌آموزان در یادگیری درس دایره بسیار موفق هستند.

۳- دســت‌ورز: یادگیری در این دسته از طریق لمس کردن است مثل انجام آزمایش. یادگیری در این گروه هم از کل به جزء است و هم از جزء به کل. نوع تکلیف برای این دانش‌آموزان، ساختن ماکت و مدل است. دانش‌آموزان دست‌ورز، دروس سه بعدی را بهتر می‌آموزند. نشانه‌ی ظاهری این گروه، داشتن انگشتان بلند هستند. دانش‌آموزان دست‌ورز از ملموس به مجرد می‌رسند.