مسابقات فرهنگی هنری

برگزاری مسابقات فرهنگی – هنری با هدف رشد و اعتلای فکری و فرهنگی دانش آموزان