هفته شیمی

هفته شیمی یک رویداد سالانه است که به منظور بالا بردن آگاهی عمومی از اهمیت شیمی در کیفیت زندگی روزمره برگزار می شود.
(امسال از یکشنبه بیست و هشتم مهر تا شنبه چهارم آبان است)
هماهنگی برنامه های این هفته بعهده انجمن شیمی آمریکاست که در آن داوطلبان و موسسات، محصولات و همچنین خلاقیت ها، منابع، فرصت های شغلی و … خود را از طریق چاپ بروشور و یا تبلیغات رادیو- تلویزیونی و فضای مجازی ارایه می دهند.
هر سال هفته شیمی یک موضوع(تم) دارد. موضوع امسال( 2019 ) «فلزات شگفت انگیز» است. که بر شیمی فلزات، کاربردهای آنها و جذابیتی که برای انسان ها دارند تمرکز می شود.