نکاتی مهم در خصوص مطالعه دروس در ایام امتحانات

✏📘قبل ازشروع مطالعه محیط را آماده کنید زیرا مطالعه بهتر است در فضای آرام و به دور از سر و صدا انجام شود.

✏📗قبل ازشروع مطالعه برنامه ریزی کنید:یعنی تعداد صفحات مورد نظر جهت مطالعه را به نسبت میزان ساعتی که دراختیار دارید تقسیم بندی کنید.

✏📒حدودا دو هفته قبل ازشروع امتحانات کتابهای خود را دوره کنید.

✏📕درحین مطالعه نکته برداری کنید و نکات مهم را در صفحه ای جداگانه یادداشت کنید.همچنین حین مطالعه از صفحات و دروسی که مطالعه می کنید برای خود سوال طرح کنید و روز قبل از امتحان سوالات خود را مرور کنید.

✏📘هریک ساعت یا یک ساعت و نیم ۱۵ تا ۲۰ دقیقه استراحت کنید و بهتر است این استراحت با تغذیه هایی همچون میوه و مغزیجات همراه باشد.

✏📙شب قبل ازامتحان حتما دویا چند نمونه سوال را بررسی کنید و از خود امتحان بگیرید.این مورد باعث میگردد که نقاط ضعف خود را شناسایی و برطرف کنید و از استرس شما در جلسه امتحان کاسته شود.