موفقیت در مسابقات بین المللی کاراته

تقدیر از دانش آموز عزیز پایه هفتم جهت موفقیت در مسابقات بین المللی کاراته