مراسم 13 آبان

برگزاری مراسم 13 آبان با هدف انتقال رشادت های دانشجویان خط امام به نسل جدید