مراسم بزرگداشت حافظ

برگزاری مراسم بزرگداشت حافظ 20 مهرماه 98 با حضور سرکار خانم ساسانی دبیر ادبیات