ده کلید طلایی سلامت دانش آموزان

ده کلید طلایی سلامت دانش آموزان عزیزعبارتند از:

1-شستشوی دستها با آب و صابون بعد از رفتن به توالت پیش از صرف غذا و خوردن خوراکی
 2-کاهش مدت زمان تماشای تلویزیون و بازیهای رایانه ای(کمتر از 2 ساعت)
3-   30 دقیقه فعالیت بدنی روزانه
4-استفاده از دو بند کوله پشتی در هر دو شانه
5- باور به این که ” ما می خواهیم، پس می توانیم”
6-استفاده از وسایل شخصی مثل لیوان، شانه، مقنعه، کلاه و…
7-خوردن صبحانه برای افزایش یادگیری
8-خرید از فــــروشگاههای مواد غذایی به جای  خــــرید از دستفروشان و دوره گردها
9- استـــفادهاز دوغ یا آب میـــــوه طبیعی بجای نوشابه های گـــــازدار 
10- استـــفاده از لقمه های خانگی، میوه، خشکبار و شیر به جای میان وعده