جشن دهه فجر

برگزاری جشن دهه فجر جهت انتقال دستاوردها و پیام انقلاب به نسل جدید