جشنواره یلدا

برگزاری جشنواره شب یلدا  به منظور ترویج آداب و رسوم فرهنگی کشور