ثبت نام بسیج دانش آموزی

ثبت نام دانش آموزان متوسطه اول و دوم در بسیج دانش آموزی سال تحصیلی 99-98