مراسم اربعین حسینی

مراسم دعای پر فیض زیارت عاشورا همراه با صبحانه نذری (بزرگداشت اربعین حسینی مهر98)