برگزاری اردوی یک روزه فرهنگی،تفریحی

برگزاری اردوی  یک روزه فرهنگی – تفریحی با هدف بالا رفتن هوش هیجانی دانش آموزان ( دانش آموزان با در کنار هم بودن  نوع رفتار درست با همسالان  را می آموزند و روابط اجتماعی صحیح را تمرین می کنند.)