اول آبان ماه روز مول

چهارشنبه اول آبان ماه روز مول است .

روز مول یک عید غیررسمی در میان دانشجویان شیمی و دوستداران این دانش است که در ۲۳ اکتبر میان ۶:۰۲ صبح تا ۶:۰۲ بعد از ظهر گرامی داشته می‌شود.[۱][۲][۳][۴] وقتی به روش تاریخ‌نویسی آمریکایی تاریخ این روز را بنویسید به صورت ۶:۰۲ ۱۰/۲۳ نوشته می‌شود که یادآور عدد آووگادرو است که تقریباً برابر با ۶٫۰۲×۱۰۲۳ است بیانگر شمار ذرات (اتم یا مولکول) در یک مول از ماده.