آماده سازی بردها

آماده سازی بردهای مشاوره –مهدویت و حجاب و عفاف –برد نماز به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید 99-98 وآماده کردن برد بسیج به مناسبت هفته دفاع مقدس